Навчальний відділ — структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що здійснює координацію та контроль за організацією освітнього процесу.

 

Основними завданнями навчального відділу є:

— організація освітнього процесу в університеті відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, інших законодавчих та нормативно-правових актах України з питань освіти, нормативних документів університету;

— організація розподілу навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету, його обліку та контролю за виконанням;

— розробка бланків навчальної та обліково-звітної документації. Контроль за правильним і своєчасним її веденням;

— участь у плануванні роботи університету, вченої ради університету, ректорату;

— участь у підготовці засідань вченої ради університету;

— організація та участь у здійсненні контролю за виконанням ухвал вченої ради, ректорату університету з питань організації освітнього процесу;

— підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

подробное описание тут онлайн заказ такси: https://linkor.in.ua/taksi-online/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.