Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок реалізації права на  вибір навчальних дисциплін студентами в К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПЕРЕЛІК обраних студентами денної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента (освітній ступінь „бакалавр“ (ІІ-ІV курси) і „магістр“ (ІІ курс)) на 2018-2019 н.р.

ПЕРЕЛІК обраних студентами заочної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента (освітній ступінь „бакалавр“ (ІІ-ІV курси) і „магістр“ (ІІ курс)) на 2018-2019 н.р.

ПЕРЕЛІК обраних студентами І курсу навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента (освітній ступінь „бакалавр“ (ІІ-ІV курси) і „магістр“ (ІІ курс)) на 2018-2019 н.р.

Положення про навчальну дисципліну

Наказ про випускові кафедри університету в 2016-2017 навчальному році